Biblioteke

Viena

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Giorgo

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Ručno radjen duborez. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Melodia

  Opis proizvoda: Površinska obrada slonova kost sa dekoracijom. Dim. 205x61x220h. Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva, medijapan, ručno radjen duborez, pozlata 24karatni listići. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Ilan manja

Opis proizvoda: Boja drveta i dimenzije po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: izradjen od masiva trešnje sa ručno secovanim furnirom trešnje i oraha. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ilan bela

Opis proizvoda: Dimenzije, raspored i boja drveta po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir i masiv po izboru. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Unikat B

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Elina

Opis proizvoda: Dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Madera

Opis proizvoda: Dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ventura

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Orim

Opis proizvoda: Dimenzije, raspored i boja drveta po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir i masiv trešnja ili bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Office I

Opis proizvoda: Dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir trešnja i orah. Masiv trešnja. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Monolit uni

Opis proizvoda: UNIKAT. Dimenzije i boja drveta po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir trešnja i masiv trešnja. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Soči

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Barok I

Opis proizvoda: Duborez ručne izrade. Boja drveta po izboru. Dimenzije: 149x37x204 cm Tehničke specifikacije: Materijali: masiv bukva Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Imperijal

Opis proizvoda: Dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir trešnja i orah. Masiv trešnja. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ilan IV

Opis proizvoda: Vrsta drveta, dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: furnir trešnja i orah. Masiv trešnja. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ilan III

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Ilan II

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Biblioteka sa intarzijom

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: masiv trešnja, furnir trešnjea, ruža i jasen. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Bidermajer sa stubovima

      Opis proizvoda: Vrsta drveta, dimenzije i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv trešnja. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ilan

Opis proizvoda: Dimenzije, unutrašnji raspored i boja po izboru. Tehničke specifikacije: Materijali: medijapan, furnir, masiv. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.