Radne stolice

Anita

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.54x61x87h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof ili koža, masiv bukva, metal hrom. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Splendid

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.71x71x93h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Klaus

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.72x75x82/92h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Optima

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.72x75x118/124h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Ultima

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.60x73x100/115h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Velta

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim.77x78x113h Tehničke specifikacije: Materijali: mebl štof, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Nelina

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim. 64x62x90/103h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Dolomiti

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Opcija pozlata na duborezu. Dim. 72x75x118/126h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Prima

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim. 72x92x128/136h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Mares

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim. 62x67x115/125h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Laguna

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili kože po izboru. Dim. 72x61x100/110h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Zevs

Opis proizvoda: Boja drveta i kože po izboru. Dim. 76x71x121/131h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Elite

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim. 73x77x107/117h Tehničke specifikacije: Materijali: masiv parena bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.  

Dina

Opis proizvoda: Boja drveta, mebl štof ili koža po izboru. Dim. 72x75x122/132h Tehničke specifikacije: Materijali: koža, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini.

Fiona

Opis proizvoda: Boja drveta i koža po izboru. Dim. 63x68x105/115h Tehničke specifikacije: Materijali: koža, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Vero

Opis proizvoda: Boja drveta i koža po izboru. Dim. 59x63x91/101h Tehničke specifikacije: Materijali: koža, masiv bukva. Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Prestige

Opis proizvoda: Boja drveta i kože po izboru. Dim. 49x60x98/106h Tehničke specifikacije: Materijali: koža, masiv trešnja Dostupnost proizvoda: Po porudžbini

Blum

Opis proizvoda: Boja drveta i kože po izboru. Dim. 72x75x125/133h Tehničke specifikacije: Materijali: koža, masiv trešnja Dostupnost proizvoda: Po porudžbini